Зареждане...
Модулен процесор за проби
Модулен процесор за проби
Модулен процесор за проби
Модулен процесор за проби Модулен процесор за проби
Модулен процесор за проби
Модулен процесор за проби
Модулен процесор за проби

Модулен процесор за проби

ЛАБОРАТОРНА АВТОМАТИЗАЦИЯ И РОБОТИКА

 Спестява Ви 3000 стъпки на ръка всеки ден

Модулният процесор за проби улеснява автоматичната подготовка на пробите преди анализа.
Досадни задачи, извършвани на ръка, като накапване с пипета, пробовземане, дозиране и претегляне могат лесно да бъдат автоматизирани за голям диапазон от обеми и за много видове проби. Това води до получаване на точен обем, концентрация и смесване.
Модулният процесор за проби може да се използва за течности и твърди вещества като настолна единица или интегриран в цялостно автоматизирано решение.

Запитване
Тагове:
ЛАБОРАТОРНА АВТОМАТИЗАЦИЯ И РОБОТИКА

Основни характериистики

Гравиметрично пробовземане

Гравиметрично контролираното пипетиране на подпроби, разтвори и смеси със високо прецизната претегляща единица гарантира точните обеми на получените проби. Целият процес се контролира от софтуер и гравиметрично определените крайни обеми на отделните проби представляват входящите стойности за последващите анализи.

 

Бързина и точност за високо вискозни проби

Стандартната конфигурация на модулния процесор е в състояние да борави с вискозитети до 1000 mPas. Капацитетът за измерване на по-високи вискозитети е наличен и може да бъде интегриран при заявка.

 

Гъвакавост

Благодарение на концепцията за модулност на системата Вие можете да вложите гъвкавост при аранжиране на Вашия работен процес, и да използвате модулния процесор като:

  • самостоятелна настолна единица за пробоподготовка,
  • настолна единица, свързана директно към аналитичен инструмент, който е оборудван с поточна клетка (напр. от аналитичните инструменти на Антон Паар),
  • настолна единица, съединена с допълнителни модули за автоматизация, подходяща за Вашата лабораторна работа, или
  • като интегрирана част от цялостно автоматизирано решение в съответствие с Вашите конкретни изисквания

Проследимост

Пробите са изцяло проследими по време на целия процес на пробоподготовка благодарение на интегрирания четец за бар-кодове. Вие винаги знаете произхода на всяка отделна проба за последващото аналитично измерване, както и всички стъпки, през които е минала тази проба.