Зареждане...
Вискозиметър с висока производителност HTV
Вискозиметър с висока производителност HTV
Вискозиметър с висока производителност HTV Вискозиметър с висока производителност HTV
Вискозиметър с висока производителност HTV
Вискозиметър с висока производителност HTV

Вискозиметър с висока производителност HTV

ЛАБОРАТОРНА АВТОМАТИЗАЦИЯ И РОБОТИКА

Намалете цената на анализите на Вашите проби с 66%

HTV автоматизирана и роботизирана система от типа "всичко в едно" за мерене на вискозитет на до 2000 проби на ден.

HTV свързва вискозиметър Stabinger TM SVM 3000 с платформа за автоматизиране и роботизация. Гъвкавостта на HTV Ви позволява да адаптирате системата към Вашите настоящи и бъдещи изисквания за производителност, като комплектовате от един до 10 модула.

Елегантната модуларна концепция на HTV позволява на Антон Паар да предлага персонализирани решения за почти всеки дял от промишлеността.

Стандартната конфигурация на HTV е предназначена за проби на отработени масла и измерва всякакви други вискозни проби.

Запитване
Тагове:
ЛАБОРАТОРНА АВТОМАТИЗАЦИЯ И РОБОТИКА

Основни характеристики

Не зависи от вискозитета

Вискозиметърът StabingerTM SVM 3000 на Антон Паар е ротационен вискозиметър. Не е необходимо да се подменят капиляри, а той самият покрива голям диапазон за измерване на кинематичен вискозитет.
 

Измерване на вискозитет и плътност с един апарат

Уникалният вискозиметър Stabinger TM SVM 3000 на Антон Паар може да мери динамичен вискозитет и плътност в един цикъл и да изчислява кинематичния вискозитет и вискозитетен индекс при дадената температура на измерване.

Стандартната конфигурация на HTV осъществява измерване при 40 °C и 100 °C. Всяка друга температура може да бъде допълнително въведена.
 

Верификация

Концепцията "всичко в едно" включва контролен софтуер, който управлява цялостната работа и контролира програмируемите цикли на верификация с до 2 референтни стандартни разтвора, за да осигури коректност на получените резултати.
 

Съвмместимост

Вискозиметърът Stabinger TM SVM 3000 на Антон Паар е единственият апарат, комбиниращ прецизност според изискванията на ASTM D7042, еквивалентен на ASTM D445/ISO 12185, със измерване на вискозитетния индекс според изискванията на ASTM D2270/ISO 2909.
 

Иконимично и ефективно почистване и работа с пробата

Добре разработените работни процеси предотвратяват контаминацията чрез оптимизирани рутинни почиствания и добре разработен модел за пълнене и почистване. Консумацията на разтворител, а следователно и текущите разходи, са сведени до минимум.

Измерените проби автоматично се събират в приложения контейнер за отпадъци. Шишенцата с пробата могат да се поставят в интегрирания улей за отпадъци или да се върнат в първоначалната поставка.
 

Модулност

За да се постигне най-висока гъвкавост HTV се доставя в модулен дизайн.  Всеки модул работи независимо.

Системата може да се нарастне с от един до 10 модула и предлага гъвкавост на мястото за мерене при използване на други устройства и/или при съхранение.

Резултатите са с висока производителност до 2000 проби на ден и при работа 24/7. Това Ви позволява да реагирате при настоящи и бъдещи производствени дейности.
 

Елегантна модулна конфигурация

Позволява независимото използване на всеки модул. Потокът от проби никога не спира. Когато е необходима периодична поддръжка на някой от модулите, другите поемат допълнителната работа. Това се управлява от контролния софтуер на Антон Паар.
 

Контролен софтуер на Антон Паар

Той използва разработени контролни системи за стандарт в промишлеността (Siemens SIMATIC и FESTO CPX) и предоставя максимално разпределяне на времето чрез приоритизиране на пробите. Като опция се предлага информация за системни грешки чрез SMS.

Всяка проба се маркира с печат, указващ времето на измерване, и следователно е напълно проследима. Потребителската проследимост се осъществява чрез приложеното потребителско управление
 

Комуникация

  • PROFINET и Ethernet за комуникация.
  • Трансферът на данни е чрез LIMS като CSV файлове или SQL база данни.
  • Клиентската мрежа и тази на уреда са разделени, за да подпомогнат потребителските изисквания за безопасност.