Зареждане...
ELLAB

ELLAB

ELLAB
От 1949 г. Ellab подпомага oрганизациите и фирмите в хранително-вкусовата, фармацевтична промишленост, както и в медицината по целия свят с продукти за оптимизиране и подобряване на качеството на техните процеси чрез цялостни решения за валидиране и мониторинг.
 
Pharma and Biotech:

https://www.ellab.com/industries/pharma/ 

Healthcare:
https://www.ellab.com/industries/healthcare/
 
Food Manufacturing:
https://www.ellab.com/industries/food/
Каталог