Зареждане...
UltraFoam and PentaFoam
UltraFoam and PentaFoam UltraFoam and PentaFoam

UltraFoam and PentaFoam

АНАЛИЗАТОРИ ЗА ПЛЪТНОСТ НА ТВЪРДИ ПРОДУКТИ

Истински анализ на плътността на пяна

Както едно-позиционния UltraFoam така и пет-позиционния PentaFoam пикнометър използват газова пикнометрия, за да измерват и изчисляват съдържанието на отворени и затворени клетки, свиваемостта и разрушаването на клетките в пробите от пяна. Използването на газова пикнометрия вместо други методи гарантира спазването на съответните международни стандарти. По-специално, пикнометрите UltraFoam и PentaFoam се открояват с вградени изчисления и стандартни методи за изпитване, както и ясни указания за потребителя в софтуера, като по този начин гарантират съвместими настройки и измервания.

Запитване
Тагове:
АНАЛИЗАТОРИ ЗА ПЛЪТНОСТ НА ТВЪРДИ ПРОДУКТИ \ ХИМИЯ - Неорганични химикали \ ХИМИЯ - Органични химикали \ ХИМИЯ - Полимери, Еластомери \ ОБРАЗОВАНИЕ/НАУКА - Институти, университети \ ОБРАЗОВАНИЕ/НАУКА - Контролни и изпитвателни лаборатории и институции \ ХИМИЯ - Агрохимикали \ ФАРМАЦИЯ – Лекарствени препарати

Техническа спецификация

PentaFoam 5200e
Обем на клетката за проба Точност Повтаряемост
135 cm³ <±0.02 % <±0.01 %
50 cm³ <±0.03 % <±0.015 %
10 cm³ <±0.2 % <±0.1 %
UltraFoam 1200e
Обем на клетката за проба Точност Повтаряемост
135 cm³ <±0.02 % <±0.01 %
135 cm³ <±0.02 % <±0.01 %
10 cm³ <±0.03 % <±0.015 %