Зареждане...
Софтуер RheoCompass
Софтуер RheoCompass Софтуер RheoCompass

Софтуер RheoCompass

Софтуер

Софтуер RheoCompass
MCR реометрите на Anton Paar отварят постоянно растящ брой възможности за измерване. Това доведе до необходимост от инструмент за навигация, който дава на потребителите пълен преглед, както и точните детайли, които са им необходими: Новият софтуер
RheoCompass™ на Anton Paar, най-иновативният софтуер за реометри на пазара. Разработен за интуитивно ползване, RheoCompass™ има ориентиран спрямо приложението филтър, свободно програмируеми дефиниции на тестове и анализи, максимално опростено извличане на данни и още много други възможности.
Запитване
Тагове:
РЕОМЕТРИ

App-Мениджър

App Мениджърът намира най-подходящия макет за Вашето приложение, на базата на въвденото от Вас. Просто приложете филтри върху многобройните предефинирани или модифицирани макети според приложение, характеристики на материала, тип реологичен тест или комбинация от всички.

RheoFinder

С помощта на RheoFinder, управляването и извличане на данни е толкова лесно, колкото и генерирането им. Филтруването на данни, напр. по година, партиден номер, оператор и визуализирането им е въпрос на секунди.

Media Explorer

Media Explorer управлява и показва изображения и видео процедури, записани чрез свързани цифрови камери.

Analysis Designer

Analysis Designer включва стандартни методи за анализ, както и примерни криви и осцилационни методи, напр Суперпозицията Време - Температура.

Test Designer

Дефинициите на тестове са гъвкави и лесно конфигурируеми чрез влачене и пускане на голямо разнообразие на блокове за действие в работната последователност, покривайки всички стъпки на един тест от пробоподготовката до крайната разпечатка.

Report Designer

Report Designer генерира подробен протокол от измерването в редица стандартизирани формати, напр. PDF.

Представяне

RheoCompass™ Ви предлага безпрецедентни опции за презентация, напр. функцията Quick Curve за подходящо разположение на диаграмата посредством едно кликване, както и гъвкавото редактиране "на място" на текст, изображения и лога.

 
RheoCompass™ Light RheoCompass™ Professional
App Manager да да
RheoFinder* да да
Quick Curve да да
Login да да
Лог на събития да да
Потребителски роли да да
PDF, XML, ASCII експорт да да
Архивиране, възстановяване да да
Поддръжка на много уреди не да
Старт на тест през баркод не да
Дизайнер на репорти не да
Потребителско насочване чрез видео и аудио не да
Analysis Designer не да
Media Explorer не опция
Module raw data** не опция
Електронен подпис и проследим одит не опция
Системни изисквания:
  • Microsoft Windows™ 7, 64bit
  • Intel i5, 2.67 GHz или по-висок
  • ≥ 8 GB RAM

* RheoFinder е базиран на технология за база данни Microsoft SQL
** позволява LAOS измервания, базирани на TruStrain™