Зареждане...
Вискозиметър с търкалящо се топче Lovis 2000 M/ME
Вискозиметър с търкалящо се топче Lovis 2000 M/ME
Вискозиметър с търкалящо се топче Lovis 2000 M/ME
Вискозиметър с търкалящо се топче Lovis 2000 M/ME
Вискозиметър с търкалящо се топче Lovis 2000 M/ME Вискозиметър с търкалящо се топче Lovis 2000 M/ME
Вискозиметър с търкалящо се топче Lovis 2000 M/ME
Вискозиметър с търкалящо се топче Lovis 2000 M/ME
Вискозиметър с търкалящо се топче Lovis 2000 M/ME
Вискозиметър с търкалящо се топче Lovis 2000 M/ME

Вискозиметър с търкалящо се топче Lovis 2000 M/ME

Лабораторни уреди

Вискозиметър с търкалящо се топче Lovis 2000 M/ME

Lovis 2000 M/ME e вискозиметър с търкалящо се топче, който измерва време за търкаляне топче в прозрачни или непрозрачни течности, съгласно принципа на падащо топче на
Hoeppler. Измерването изисква само  100 µL проба. Резултатите могат да бъдат получени като присъщ, кинематичен или динамичен вискозитет. Lovis 2000 M/ME е компактен и икономичен и пести място в лабораторията. Микровискозиметърът Lovis 2000 M/ME е наследникът на автоматичния вискозиметър на Anton Paar AMVn.
Запитване
Тагове:
ВИСКОЗИМЕТРИ \ ХИМИЯ - Органични химикали \ ХИМИЯ - Полимери, Еластомери \ ХИМИЯ - Разтворители \ КОЗМЕТИКА - Аромати \ ОБРАЗОВАНИЕ/НАУКА - Институти, университети \ ОБРАЗОВАНИЕ/НАУКА - Контролни и изпитвателни лаборатории и институции \ НАПИТКИ - Бира \ ФАРМАЦИЯ - Биологични проби \ ФАРМАЦИЯ – Лекарствени препарати

Икономичен

 • От само 100 µL проба 
 • Компактен, модулен вискозиметър
 • Бърз и прецизен Peltier термостат
 • Динамичен и кинематичен вискозитет в един цикъл
 • Възможни комбинации с денситиметри, апарат за измерване на скорост на звука и аутосемплери

Качество

 • Висока точност и съпоставимост на резултатите от измерванията
 • Затворена система - липса на контакт между пробата и въздуха
 • Променлив ъгъл на измерване за изчисляване на вискозитет при нулеви скорости на срязване
 • Висока устойчивост спрямо агресивни проби

Лесна работа

 • За проби до 10000 mPa.s между 5 °C и 100 °C
 • Първи резултати след само 30 сек
 • Мощен софтуер за запис и анализ на данни
 • Фабрично калибрирани измервателни системи
Вискозитет
Обхват по вискозитет 0.3 mPa.s до 10,000 mPa.s
Повтаряемост s.d. до 0.1 % 1)
Точност до 0.5 % 1) 2)
Температура
Температурен обхват + 5 °C до 100 °C
Повтаряемост s.d. 0.005 °C
Точност 0.02 °C
Време на измерване
Разделителна способност 0.001 s
Точност 0.05 %
Допълнителни спецификации
Продължителност на теста мин 30 s, обичайно 3 min
Обем на пробата 0.1 mL до 0.8 mL
Наклон 15° до 80° при стъпка от 1°
Повтаряемост s.d. 0.02 °
Точност 0.1 °
Скорост на срязване 0.5 s-1 до 1000 s-1
в зависимост от капилярата и ъгъла на наклон
1)в зависимост от типа проба и настройките на измерването, без смяна на топчето
2)в обхвата, в който е определена константата на калибровка, не включва неопределеността на сравнителните материали