Зареждане...
Модулайзер с неограничени възможности
Модулайзер с неограничени възможности Модулайзер с неограничени възможности

Модулайзер с неограничени възможности

МУЛТИПАРАМЕТРИЧНИ СИСТЕМИ

Започвайки от първокласните Модулайзери Вие можете да разширите Вашите възможности за измервания чрез Антон Паар по всяко време, използвайки някои от наличните апарати за измерване на следните параметри:

 • Оптично въртене: MCP 200/300/500
 • Мътност: HazeQC ME
 • Вискозитет: Lovis ME
 • pH: pH ME
 • Цвят: Lovibond PFXi от Tintometer

Те могат да бъдат интегрирани чрез използването на мощния софтуер за лабораторна автоматизация tiamo™ от Metrohm. Силата на модулността Ви позволява да реализирате Вашият собствен начин за измерване. Предимствата са лесно опериране, независимо от общия брой от параметри за измерване, интегрирани във Вашия Модулайзер. Антон Паар предоставя модулност, но в същото време оставя настрани сложността.

Запитване
Тагове:
МУЛТИПАРАМЕТРИЧНИ СИСТЕМИ

Основни характеристики

Силата на модулността

 • Спестява време чрез едновременно измерване на много параметри
 • Използва минимално количество проба
 • Спестява място в лабораторията благодарение на компактната конформация

Гъвкавост

 • Лесно свързване- LIMS
 • Събиране на всички данни за пробите в един файл

Перфектна автоматизация благодарение на Xsample 452

 • Напълно автоматично пълнене, измерване, изплакване и изсушаване на измерващата система
 • Напълно автоматично идентифициране на пробата чрез интегриран четец на бар кодове
 • До 96 проби
 • Вискозитет на пробите до 2000 mPa·s
 • Пълнене под високо налягане, което предотвратява риска от изпаряване на компоненти от пробата
 • Възстаноявава ценните проби след измерването

... и можете да се доверите на резултатите

 • Насладете се на легндарната точност и надеждност на иинструментите на Антон Паар
 • Възползвайте се от добре обучените сервизни екипи по цял свят

Технически спецификации

За повече детайли относно техническите характериистики на индивидуалните уреди, моля разгледайте съответните продуктови брошури.

Апарат Обхват на измерване Точност
DMA 4100 M Плътност 0 ... 3 g/cm3

 

Плътност 0.0001 g/cm3
Температура 0 ... 100 °C Температура 0.05 °C
Налягане 0 ... 10 bar    
DMA 4500 M
Плътност 0 ... 3 g/cm3 Плътност 0.00005 g/cm3
Температура 0... 100 °C Температура 0.03 °C
Налягане 0 ... 10 bar    
DMA 5000 M Плътност 0 ... 3 g/cm3 Плътност 0.000005 g/cm3
Температура 0 ... 100 °C Температура 0.01 °C
Налягане 0 ... 10 bar    
Abbemat 300/350 Индекс на рефракция 1.3 ... 1.72 nD Индекс на рефракция 0.0001 nD
Температура 10 ... 85 °C Температура 0.05 °C
Abbemat 500/550 Индекс на рефракция 1.3 ... 1.72 nD Индекс на рефракция 0.00002 nD
Температура 10 ... 85 °C Температура 0.03 °C
Abbemat WR/HT Индекс на рефракция 1.3 ... 1.72 nD Индекс на рефракция 0.00004 nD
Температура 10 ... 70 °C Температура 0.03 °C
Abbemat HP Индекс на рефракция 1.32 ... 1.56 nD Индекс на рефракция 0.00002 nD
Температура 10 ... 70 °C Температура 0.03 °C
Други уреди по избор Обхват на измерване Повторяемост
HazeQC ME
Мътност
0 ... 100 EBC (0 ...400 NTU) По-добра от 0.02 EBC
Температура -5 ... 40 °C 0.01 °C
pH ME 0 ... 14 pH 0.02 (в рамките на 3 до 7)
Lovis ME Динамичен вискозитет 0.3 …. 10000 mPa.s До 0.5 %
Наклон 15° … 80°    
Скорост на срязване 0.5 … 1000 s-1    
Температура 5…100 °C  0.02 °C